Vetenskaplig artikel och kursinbjudan
  
Tryck här för att läsa brevet i webbläsare                                                   Tryck här för att sluta få Edvidas nyhetsbrev 
  

Logotype

   
  
Grupprocesser och gruppdynamik
  

Främja resultat, kvalitet och trivsel | Förebygg konflikter och
s
kapa en samarbetsvillig miljö

 
Huvudbild
 
Välkommen på en utvecklande kursdag!
 
25 sept 2023 | kl. 09-16
____________________
 
Webbaserad kurs via Zoom
 
1995kr/person
 
Anpassningsbart ledarskap för trivsel och kvalitet
 
 
  Läs mer och anmäl dig här   
 
För att kunna skapa en god och hållbar psykosocial arbetsmiljö och kunna leda en arbetsgrupp på bästa sätt är det viktigt att ha förståelse för hur samspelet i en grupp fungerar och utvecklas över tid. Det är av stor betydelse för att kunna skapa engagerande och effektiva arbetslag och samtidigt förebygga konflikter och sociala friktioner.

Att ha insikt i hur exempelvis en grupp tar sig igenom olika faser, hur interna normer och värderingar kan växa fram och informella och formella roller skapas är avgörande för att kunna anpassa sitt ledarskap.

Välkommen att ta del av kursen som ger dig kunskapen och verktygen du behöver!


Innehåll

Gruppsammansättningens betydelse för gruppdynamiken
Grupprocesser utifrån FRIO-modellen
Ledarskapets funktion och betydelse för grupputvecklingen
Faktorer som påverkar gruppens samspel
Normer, värderingar och gruppkultur
Kommunikation i grupp
Roller och status
Olika konflikter och hur de uppstår
Konflikthantering och stödjande ledarskap
Konsten att främja motiverande och engagemang
Konflikthantering

  Kalendarium för chefer   
  Fullständigt kursutbud   

 
 
  Begär en offert   
 
 
Kursintyg
  Kursintyg utfärdas till samtliga kursdeltagare   Edvidas reflektionsmall för efterbearbetning av kurs ingår.  
 
 
Utbildare

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare inom äldreomsorg, funktionsstöd och arbetsrätt.
 
Han har under många år arbetat som chef inom vård och omsorg vilket medfört bred erfarenhet
 
Kursen präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta med fokus på hur man går från teori till att verkligen göra skillnad i praktiken.
Utbildare
 
 
Missa inte höstens kommande
kurser och föreläsningar inom äldreomsorg
Liten bild 1

Grupprocesser och gruppdynamik
Kursdag 31 aug


Inspirerande verktyg och idéer för främjande och kontroll av personalkultur och arbetsmiljö.

Liten bild 2
 
Edvidas vetenskapliga
artikel


En god gruppdynamik för bättre vårdresultat och personal trivsel, läs vad forskningen säger
Läs mer och boka här
  Läs Edvidas artikel
 
 
Vill ni beställa kurs eller föreläsningar till just er personalgrupp och verksamhet?

Vi genomför utbildningen mer än gärna på uppdrag och kan både komma ut fysiskt på plats eller tillgodose ett helt digitalt upplägg.
 
 
  Ta kontakt  
 
 
Följ oss på sociala medier
 
YouTube   LinkedIn
 

Edvidas nyhetsbrev skickas till dig som företrädare och yrkesverksam inom svensk vård- och omsorg i syfte att nå ut med värdeskapande information i förhållande till ditt yrke. Upplysning om utbildningar, rön och forskning, tips om kostnadsfria evenemang är exempel på innehåll.

 
Thorildsvägen 5, Stockholm, Sverige
079-355 4631
Besök vår hemsida   Pil
    
   
Avsändare: Edvida, Thorildsvägen 5, Stockholm, Sverige.  

 
Vill du inte ha sådana här mejl i fortsättningen kan du avregistrera dig på
denna sida så plockar vi bort dig från vår mejlinglista. Vill du ändra din e-postadress så kan du öppna denna sida.